Hildegunn Flengstad style=

Hildegunn Flengstad

Styreleder
John Fiskvik style=

John Fiskvik

1.Nestleder
Petter Johan Holth style=

Petter Johan Holth

2. Nestleder
Inge Danielsen style=

Inge Danielsen

Styremedlem
Benn Larsen style=

Benn Larsen

Styremedlem
Merete Liberg style=

Merete Liberg

Styremedlem
Torbjørn Lindseth style=

Torbjørn Lindseth

Styremedlem
Gils Rooker style=

Gils Rooker

Styremedlem
Rolf Kristensen style=

Rolf Kristensen

Varamedlem
Jørund Nygård style=

Jørund Nygård

Administrativ leder