John Fiskvik style=

John Fiskvik

Styreleder
Hildegunn Flengstad style=

Hildegunn Flengstad

1.Nestleder
Benn Larsen style=

Benn Larsen

Styremedlem
Merete Liberg style=

Merete Liberg

Styremedlem
Gils Rooker style=

Gils Rooker

Styremedlem
Per Ove style=

Per Ove

Varamedlem
Linda Lind style=

Linda Lind

Varamedlem
Amina Ødegaard Prestbakk style=

Amina Ødegaard Prestbakk

Varamedlem
Jørund Nygård style=

Jørund Nygård

Administrativ leder